स्थानांतरण प्रमाणपत्र

स्थानांतरण प्रमाणपत्र w.e.f 01/02/2019

S.NO

DATE

NAME OF THE STUDENT

FATHER’S NAME

D.O.B

CLASS

T.C NO

ADM NO.

T.C BOOKLET NO

1

11/02/2019

PAYAL SHARMA

NIKKU RAM

25/09/2008

V

9453

426

95

2

25/02/2019

STUTI SHARMA

SUMAN SHARMA

28/10/2007

VI

9454

646

95

3

28/03/2019

SIYA SHARMA

RAVINDER KUMAR

06/03/2008

VIII

9455

331

95

4

28/03/2019

ANSHUL THAKUR

AJMER SINGH

17/03/2002

XI

9456

60

95

5

28/03/2019

SHIVIKA

MUKESH KUMAR

08/10/2012

II

9457

655

95

6

28/03/2019

ARPIT SHARMA

RAVINDER KUMAR

09/03/2008

VI

9458

389

95

7

29/03/2019

AASHVIKA

SUMIT BHATIA

10/11/2009

V

9459

441

95

8

29/03/2019

AYUSH RANA

MANJIT SINGH

22/03/2011

IV

9460

519

95

9

30/03/2019

ARSHITA BHARTI

SURESH KUMAR

11/07/2009

V

9461

683

95

10

30/03/2019

MANISH KUMAR

BALVINDER SINGH

20/07/2004

IX

9462

161

95

11

30/03/2019

JATIN CHANDLA

OM PARKASH

30/06/2010

IV

9463

508

95

12

02/04/2019

HARSHDEEP

MINTU RAM

22/09/2004

IX

9464

363

95

13

02/04/2019

SHIVANSH SHARMA

RAJ KUMAR

23/03/2010

V

9465

470

95

14

03/04/2019

PARVESH

ARUN KUMAR

01/01/2008

VII

9466

349

95

15

03/04/2019

ANURAG SHARMA

VIPAN KUMAR

23/10/2004

IX

9467

127

95